Samhälle

Israel är ett mångkulturellt och tolerant samhälle av flera skäl. Förutom att en betydande minoritet är arabiska muslimer, så kommer dagens israeliska judar från världens alla hörn. 

De judar som invandrade från 1880-talet och framåt har tagit med sig kultur och seder från sina gamla hemländer. De har tillsammans med de bofasta judarna byggt ett demokratiskt samhälle med en stark myndighet, som försvarar allas rättigheter.

Det förlovade veganlandet Israel

Israel har blivit ett land som flödar av mandelmjölk och vegansk honung. Världens största veganfestival arrangerades i Tel Aviv 2019 med över 50 000 deltagare.

Ingen apartheid i Israel

I Israel har araber, druser, kristna och alla andra minoriteter rösträtt och fullt medborgarskap, det hade inte de färgade i Sydafrika.