Religion

Israels självständighetsdeklaration från 14 maj 1948 garanterar religiös frihet för alla. Varje religiöst samfund får fritt utöva sin religion, vårda sina helgedomar, hedra sina helgdagar och sköta sina religiösa domstolar, när det till exempel gäller äktenskap och skilsmässa.

De tre största religionerna judendomen, islam och kristendomen har sina olika byggnader för tillbedjan; synagogor, moskéer och kyrkor. De 104 000 israeliska drusernas religion är sluten för utomstående och har inga formella ritualer. Världscentret för Baha´i ligger i Haifa.

Man kan utan överdrift kalla Israel för “De tre religionernas land”.

“En palestinier är född i Betlehem”

Den palestinska myndigheten förnekar det judiska folkets tusenåriga historia i landet, även det faktum att Jesus var en jude.  Det används för att förneka Israels