Kom till Israelkonferansen 2022 i Drammen 13 – 15 maj

Röster från förra mötet: "Vilka fascinerande föredrag!" "så kul att träffa så många nya Israelälskande vänner!" "Lika god planering som stämning!"

MIFF:s Israelkonferens 2022

Tid:   13 maj kl 17:00 – 15 maj kl 14:00

Anmälan innan kl 10:00 2 maj 2022

Plats:   Strømsø Torg 7, 3044 Drammen, Norge

eller maila info@miff.se för mer information

Välkommen till MIFF:s Israelkonferens och möteshelg på Scandic Ambassadeur i Drammen fredag ​​13 maj till söndag 15 maj 2022!

Program Israelkonferensen 2022

Fredag 13 maj

17:00 Ankomst/ registrering

18:30 Middag

20:00 Öppning av konferensen av Lars Johan Nordgård, ordförande MIFF

20:10 Föredrag Eran Teboul: Hur man bygger samarbetsgrupper för att bekämpa hat och demonisering

20:40 Föredrag Angel Mas: Hur vi framgångsrikt har bekämpat BDS i Spanien

21:15 Socialt

Lördag 14 maj

08:00 Frukost för övernattningsgäster på hotellet

09:00 MIFF:s årsmöte.

12:00 Lunch

13:15 Panelsamtal: Vårt arbete, våra utmaningar och hur vi kämpar för Israels sak i Europa
Pro-israeliska ledare från flera olika europeiska länder deltar i panelen. 

  • Natasha Hausdorff, UK Lawyers for Israel, Storbritannien
  • Angel Mas, ACOM, Spanien
  • Patricia TeitelbaumBelgium Friends of Israel, Belgien
  • Jackie Goodall, Ireland Israel Alliance, Irland
  • Sacha Stawski, Honestly Concerned, Tyskland
  • Moderator: Conrad Myrland, VD MIFF


15:00 Föredrag Natasha Hausdorff: Israel och mänskliga rättigheter, och varför Amnesty gjorde fel
16:00 Föredrag: Eyal DrorAtt omfamna fienden – berättelsen om Operation Good Neighbor


19:30 Festmiddag med underhållning och utdelning av hederspris

Söndag 15 maj

08:30 Frukost för övernattningsgäster på hotellet

09:30 Föredrag Jan Benjamin Rødner: Varför västerländsk diplomati leder till kriser. Från Chamberlain och Hitler till Arafat och Putin

10:45 Föredrag Eyal Dror: Israels utmaningar på norra fronten

11.45 Föredrag Representant från Israels ambassad i Norge, om den aktuella situationen.

12:30 Lunch

Presentation 

Eran Teboul

Generaldirektören för Hetz, en organisation som underlättar samarbetsnätverk för pro-israeliska organisationer i Europa, Israel och USA. Teboul har hållit en liknande presentation för det amerikanska utrikesdepartementet.

Angel Mas

Ordförande för ACOM, den mest inflytelserika pro-israeliska organisationen i Spanien.

 Natasha Hausdorff

Natasha Hausdorff är advokat med praktik i London och chef för den brittiska organisationen UK Lawyers for Israel. Hon håller regelbundet föreläsningar om internationell rätt, utrikespolitik och nationell säkerhet. Hausdorff har en examen från Oxford, Tel Aviv University och Columbia Law School. Tidigare arbetade hon för en amerikansk advokatbyrå i London och Bryssel och för chefen för Israels högsta domstol, domare Miriam Naor.

Eyal Dror

Överstelöjtnant Eyal Dror från Israel håller två föreläsningar: Att omfamna fienden – historien bakom Operation Good Neighbor och Israels utmaningar i norr.

Med sina militära kunskaper och personliga erfarenhet från området kommer Eyal Dror att berätta om de nuvarande och inte minst de enorma framtida säkerhetsutmaningar Israel kan komma att ställas inför i gränsområdena i norr.

Jan Benjamin Rødner

Advokat, MIFF:s förste styrelseordförande från 1978 och nuvarande styrelseledamot. Håller föreläsningen: “Varför västerländsk diplomati leder till kriser. Från Chamberlain och Hitler till Arafat och Putin”.

Föredraget belyser viktiga saker som vi kan lära oss av historien, men som finns kvar

dold och i praktiken förnekad av dem som formar västs utrikespolitik inför diktaturer och terrorister. Detta har blivit särskilt relevant genom Rysslands invasion av Ukraina som verkar leda till en omvärdering av många nyckelspelare.

De engelskspråkiga föreläsningarna översätts simultant.

Israelkonferensen online

Föredragen kommer att sändas direkt via MIFFs Facebook-sida. Medlemmar i MIFF med registrerad e-post kommer att få en länk för att kunna följa årsmötet i ett slutet Zoom.

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print
Share on telegram
Telegram

Leave a comment

Your email address will not be published.