Arik Agassi, forskningsledare vid IMPACT-se, visar några av de palestinska skolböckerna som uppmuntrar jihad och motarbetar fred. (Foto: IMPACT-se)

Storbritanniens regering drar in pengar till palestinsk utbildning

Nedskärningarna av bidragen följer på reaktioner i regeringen på EU:s rapport om hets, antisemitism och uppmuntran till martyrskap som finns i palestinska läroböcker.

Den brittiska regeringen tillkännagav på torsdagen att den har slutat skicka pengar direkt till palestinsk utbildning. Avslöjandena gjordes av den icke-statliga organisationen IMPACT-se.

Tillkännagivandet kommer efter en rapport från EU om innehållet i palestinska läroböcker, som visade sig innehålla exempel på antisemitism och uppmuntring att begå terrordåd och bli martyr

Medlemmar av den brittiska regeringen hade uttryckt oro över EU:s rapport om att palestinska läroböcker var fulla av hets

Storbritannien har spenderat omkring 137 miljoner USD de senaste fem åren för att betala palestinska arbetare som är ansvariga för innehållet i dessa läroböcker, enligt IMPACT-se.Storbritanniens finansiering till FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar i Mellanöstern (UNRWA), som driver skolorna med dessa läroböcker, kommer att fortsätta som vanligt.

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print
Share on telegram
Telegram

Leave a comment

Your email address will not be published.