Ekonomi

Israels ”ekonomiska mirakel” är historien om en ekonomi som byggts från ingenting, som överlevt många kriser och som nu är en bra frimarknadsekonomi som ger invånarna en hög levnadsstandard.

 

Orsaken sägs vara att man förhindrat riskabla bankäventyr, att man snabbt kunna ställa om till nya realiteter och baskonsumtionen kunnat behållas i orostider.

 

Försvaret av landet mot militära angrepp och intern terrorism kostar landet enorma belopp, samtidigt som den högteknologiska IT-sektorn och forskningen är efterfrågade tjänster utomlands.