Iranska lönnmördare väntade på hotellet på israeliska turister i Turkiet

Israeler varnas för att resa till Istanbul i Turkiet efter flera iranska mordförsök på israeliska turister. (Foto: Wikipedia)

Israeler varnas för att resa till Istanbul i Turkiet efter flera iranska mordförsök på israeliska turister.