PowerPoint: Israel – Legala och historiska fakta!

Underwater Observatory Marine Park, Eilat. (Foto Tiia Monto wikimedia.commons)

Se och lyssna på PowerPoint-presentationen som visar Israels legala status och det judiska folkets historia i sitt land!