Hur mycket belönas terroristen i Tel Aviv av palestiniernas Abbas?

Palestinska terrorister och deras familjer får evig lön av palestinska myndigheten, vars inkomster till stor del är bidrag från demokratiska västländer. (Illustrationsbild wikimedia.commons)

Barak Lufan, den 35-årige trebarnsfadern och elitkanotisten i OS-laget, mördades tillsammans med de två 27-åriga barndomskamraterna Tomer Morad och Eytam Magini den 7 arpil 2022 i ett terrorangrepp.