Förbättring av Västra murens infrastruktur för 323 miljoner kronor

Västra muren är den västra stödmuren på Tempelberget - där judarnas tempel stod tills det förstördes av romarna år 70 e.Kr. (Foto: Dennis Jarvis, flickr)

Regeringsministrarna godkände enligt Times of Israel på söndagen en plan på 110 miljoner NIS (323 miljoner kronor) för att uppgradera infrastrukturen vid Västra muren i Jerusalem. Planen syftar till att uppmuntra fler besök på platsen genom att förbättra tillgängligheten till kollektivtrafiken, utveckla nya utbildningsprogram och fortsätta befintliga utvecklingsprojekt. De medel som öronmärkts för planen, som… Continue reading Förbättring av Västra murens infrastruktur för 323 miljoner kronor