Inkludera anklagelse om apartheid i IHRA-definitionen av antisemitism

Nazitysklands BDS-rörelse konstruerade monstruösa anklagelser mot judar. Detta skulle FN och IHRA se till att det inte kunde hända igen. (Foto wikimedia commons)

De tre skandinaviska cheferna för IHRA-delegationen borde verka för att anklagelsen mot Israel om apartheid  införs som ett av exemplen på antisemitism. The International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) består av 35 medlemsländer som verkar för hågkomsten av Förintelsen och kampen mot antisemitism och all form av rasism. Den 26 maj 2016 fastställdes den icke bindande… Continue reading Inkludera anklagelse om apartheid i IHRA-definitionen av antisemitism

Betydelsen av ett namn

Jaffaporten i Gamla staden, Jerusalem, under arabiska uppror under det brittiska Palestinamandatet. (Foto wikimedia)

Vilket namn ger man konflikten mellan den judiska staten Israel och den arabisk-muslimska omgivningen? Vad betyder ett namn? En etikett ska säga så mycket som möjligt om innehållet. Men stämpeln på varan kan också användas till att ge läsaren ett annat intryck. Som regel är materialet bakom rubriken sammansatt av en mängd olika delar, men… Continue reading Betydelsen av ett namn