Ska Sverige delta i en antisemitisk rasismkonferens?

Utrikesdepartementet (Foto regeringen.se)

MIFF kräver svar från Utrikesdepartementet I ett öppet brev daterat 20210823 till UD kräver MIFF svar på om Sverige tänker delta i en utpräglad anti-israelisk och antisemitisk konferens i New York i september. Frankrike är det senaste i en rad av västländer som har meddelat att de inte kommer att delta i FN:s rasismkonferens i… Continue reading Ska Sverige delta i en antisemitisk rasismkonferens?

Nobelprisvinnaren Arafat: – Du kommer få se israelerna fly som råttor

Yasser Arafat. (Foto: Remy Steinegger, WEF)

1994 fick Yasser Arafat Nobels fredspris från den norska Nobelkommittén. Samtidigt drömde han om att israelerna skulle fly som råttor. Av Conrad Myrland 25 augusti 2021 Den brittisk-palestinska journalisten Abdel Bari Atwan har njutit av bilderna från flygplatsen i Kabul de senaste veckorna. På den libanesiska tv-stationen Mayadeen profeterar Atwan om att israelerna också kommer att… Continue reading Nobelprisvinnaren Arafat: – Du kommer få se israelerna fly som råttor