Vad står MIFF för?

Det finns många israelföreningar i Sverige. De flesta bygger på någon uppfattning som medlemmarna har om judarna eller Israel och arbetar för att sprida det. MIFF går en annan väg.

Övertalningens konst

Jan Benjamin Rødner var MIFF:s första ordförande och fyrtio år senare var han fortfarande styrelseledamot. Här ger han sina tips om debatteknik. Det kan ofta

Varför skriva insändare?

Jan Benjamin Rødner var MIFF:s första ordförande och fyrtio år senare var han fortfarande styrelseledamot. Här ger han sina tips om att skriva insändare. Det

Palestinernas falska karta

Palestinska ledare har upprepade gånger avvisat erbjudanden om en arabisk-muslimsk stat, eftersom de inte har accepterat att vara granne med en judisk stat.