Stöder MIFF en palestinsk stat?

Med Israel för Fred (MIFF) som organisation tar inte ståndpunkt för eller emot en palestinsk stat. Vi har plats för medlemmar med olika syn i denna sak, precis som det finns många olika åsikter i Israel.

Palestinernas falska karta

Palestinska ledare har upprepade gånger avvisat erbjudanden om en arabisk-muslimsk stat, eftersom de inte har accepterat att vara granne med en judisk stat.